Nghệ An:

Bệnh viện xả thải vượt ngưỡng cho phép ra môi trường

Thứ Hai, 13/01/2020 14:57

|

(CAO) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An xác định, Bệnh viện Đa khoa Thái An đã xả thải ra môi trường vượt ngưỡng.

Ngày 13-1, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An và các cơ quan chức năng về kết quả giám sát hoạt động bảo vệ môi trường đột xuất tại Bệnh viện Đa khoa Thái An (đóng tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, Nghệ An).

Hồ điều hòa của Bệnh viện Đa khoa Thái An nước đen ngòm, ô nhiễm

Theo đó, tại công văn 19/STNMT-BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An gửi UBND tỉnh, Sở Y tế nêu rõ: Căn cứ kết quả lấy mẫu giám sát đột xuất ngày 17-12-2019, tại Bệnh viện Đa khoa Thái An, có thông số NH4+ là 16,8mg/l vượt 1,4 lần.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Thái An phải thực hiện việc cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải để nước đạt QCVN trước khi thải ra môi trường, báo cáo trước ngày 20-1-2020.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang