Kết luận sai phạm đất đai, dự án, môi trường tại Quảng Trị

Thứ Năm, 20/02/2020 17:17  | Hoàng Quân

|

(CAO) Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, dự án, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Một số doanh nghiệp năng lực yếu được giao đất

KL Thanh tra số 2282/KL-TTCP nêu rõ: Công tác quản lý sử dụng đất đai, công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số địa phương chưa thường xuyên.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi hơn 7,5 tỷ đồng sai phạm tại mỏ khoáng sản (khai thác vàng) của Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4. Ảnh: Hoàng Quân.

Một số doanh nghiệp (DN) được giao, thuê đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Một số DN do thiếu năng lực, chưa thực hiện đúng các quy định pháp luật về đất đai dẫn đến chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai; một số dự án (DA) đã đầu tư xong kết cấu hạ tầng nhưng chưa hoặc không bán đấu giá được do không có người mua.

Nhiều DA được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện các DA khai thác khoáng sản mặc dù được cấp phép khai thác nhưng không có hợp đồng cho thuê đất, chưa nộp tiền ký quỹ là vi phạm quy định Luật Đất đai. UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại các KCN Nam Đông Hà, Quán Ngang và KKT thương mại đặc biệt Lao Bảo không đúng Nghị định của Chính phủ.

Việc thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuế sử dụng đất chưa được quan tâm, đôn đốc, xử lý kịp thời dẫn đến nợ đọng tính (đến 31-12-2018) là 5,718 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường (BVMT) còn yếu. UBND tỉnh chưa ban hành các văn bản quy định mức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật BVMT còn yếu, dẫn đến nhiều vi phạm tại nhiều DA...

Trong quản lý đầu tư xây dựng, kế hoạch đầu tư công trung hạn còn chậm triển khai, các DA phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đúng quy định Luật Đầu tư công khi vẫn được phê duyệt mà lại không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ KH&ĐT…

Bán công sở chưa đúng quy định

UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng quy định, xác định tiền sử dụng đất không đúng Luật đất đai năm 2003, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Vào năm 2016, Sở NN&PTNN có tờ trình xin điều chỉnh địa điểm làm việc các khối cơ quan và bán đấu giá trụ sở cũ do trụ sở đã xây dựng hơn 30 năm, đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo để làm việc; năm 2015, Sở NN&PTNN xin tỉnh cho đầu tư nâng cấp nhưng do nguồn vốn hạn hẹp nên mới sửa chữa tạm thời một số hạng mục thiết yếu… Tháng 8- 2017, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật với số tiền trúng đấu giá hơn 14 tỷ đồng.

TTCP KL: việc UBND tỉnh cho phép bán đấu giá trụ sở trên mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

Buổi công bố Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Quảng Trị. ảnh: Bảo Hà.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021 có liên quan đến các sai phạm được nêu trong KL; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể tại các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc cấp phép, ưu đãi và còn nhiều sai phạm trong việc thực hiện các DA đầu tư xây dựng.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi hơn 14 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn và phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư, thu hồi số tiền các đơn vị còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế sử dụng đất; 5,977 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác và 1,586 tỷ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường của Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4...

Bình luận (0)

Lên đầu trang