TPHCM: Chủ động khắc phục các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 28/06/2024 18:55

|

(CAO) Nhằm tập trung hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách TTHC theo yêu cầu của TP, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan vừa ban hành kế hoạch khắc phục các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính…

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, việc này còn góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; khắc phục các điểm nghẽn về cải cách TTHC, những chỉ số chưa đạt của TP; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch đề ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP phải phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách TTHC thuộc thẩm quyền của TP do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương và theo yêu cầu quản lý tại địa phương trong năm 2024, điển hình như: tỷ lệ dịch vụ công (DVC) trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ TTHC được công bố công khai đúng hạn đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng DVC quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt từ 99,5% trở lên; tỷ lệ TTHC cung cấp DVC trực tuyến đạt 100% TTHC cung cấp DVC trực tuyến một phần, đạt từ 80% trở lên TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thành phố, đồng bộ với Cổng DVC quốc gia đạt 100%...

Tiếp nhận, xử lý, công khai, theo dõi hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TPHCM (ảnh minh họa)

Để đạt được những kết quả này, UBND TPHCM yêu cầu các Sở ngành có liên quan cần tập trung khắc phục từng điểm nghẽn về cải cách TTHC.

Cụ thể, các lực lượng chức năng cần công bố, công khai, minh bạch TTHC; đồng bộ hồ sơ lên Cổng DVC quốc gia; cung cấp tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; DVC trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ TTHC đúng, đủ theo quy định, hướng dẫn cách thức để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện hồ sơ DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Qua đó, các Sở ban ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức có thể tiếp nhận, xử lý, công khai, theo dõi hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP; kịp thời thực hiện xin lỗi đối với trường hợp hồ sơ TTHC trễ hạn và chỉ đạo giải pháp, bảo đảm việc trả kết quả giải quyết TTHC đúng hạn; góp phần làm giảm tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn, tồn đọng.

Ngoài ra, theo UBND TP, cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp khác như: tuyên truyền tập huấn cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (về tăng cường việc thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC, nâng cao nhận thức sử dụng mã định danh mức độ 2 xác thực trên ứng dụng VneID; lợi ích của việc công nghệ hóa, điện tử hóa việc thực hiện TTHC; sử dụng kết quả giải quyết TTHC điện tử để tái sử dụng; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP; số hóa, kết quả giải quyết TTHC, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; sử dụng, theo dõi các chỉ tiêu về kiểm soát TTHC trên Bản đồ thực thi thể chế TP); vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP; theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả từng chỉ số thành phần trên Bản đồ thực thi thể chế; trang thiết bị, phương tiện, đường truyền thực hiện; tiếp nhận vướng mắc, khó khăn của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang