Doanh nghiệp khó khăn do dịch được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ Năm, 13/08/2020 17:52  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bộ LĐ-TB&XH đã thống nhất với đề xuất của BHXH Việt Nam về việc người sử dụng lao động gặp khó do dịch COVID-19 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới hết tháng 12/2020.

Trước đó, cuối tháng 7, BHXH Việt Nam đã gửi dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Theo đó, BHXH Việt Nam đề xuất các đối tượng, điều kiện, và thời gian tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau:

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì tiếp tục được tạm dừng đóng vào 2 quỹ này đến hết tháng 12/2020.

Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đây ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn dừng đóng vào hai quỹ nói trên của BHXH Việt Nam đã ban hành. Tuy nhiên, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Tại công văn trả lời, Bộ LĐ-TB&XH nhất trí với dự thảo của BHXH Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 03/2020, căn cứ vào quy định pháp luật BHXH, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, BHXH VN đã ban hành hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tính đến ngày 30/6/2020, có 1.519 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 138.076 người lao động trên cả nước./.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang