Giáo viên hợp đồng đóng BHXH từ khi nào sẽ được tuyển đặc cách?

Thứ Tư, 13/11/2019 10:19  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Công văn 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ vừa ban hành nói rõ việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo đó, đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là:

- Giáo viên đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập theo chế độ hợp đồng lao động;

- Đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31-12-2015;

- Trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Giáo viên ký hợp đồng lao động có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước có cơ hội vào biên chế.

Các địa phương rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ vào chỉ tiêu số lượng biên chế giáo viên chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các địa phương đã tuyển dụng đặc cách và tuyển dụng thông thường, đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang