Giấy tờ thay thế hộ khẩu khi chưa có CCCD gắn chíp

Thứ Ba, 10/01/2023 20:41

|

Hỏi: Tôi chưa có thẻ CCCD gắn chíp nhưng sổ hộ khẩu đã bị thu hồi, trong khi thực hiện một số công việc hành chính vẫn cần xác nhận thông tin về nơi cư trú. Xin hỏi tôi có thể dùng giấy tờ nào khác CCCD để chứng minh nơi cư trú? (Trần Quốc Việt, quận Gò Vấp).

Trả lời: Khoản 4 Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP (Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công) quy định các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ Căn cước công dân; chứng minh nhân dân; giấy xác nhận thông tin về cư trú; giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, ngoài thẻ CCCD gắn chíp, công dân có thể sử dụng các giấy tờ khác để chứng minh thông tin cư trú thay Sổ hộ khẩu như Chứng minh nhân dân còn hiệu lực, giấy thông báo số định danh cá nhân hay Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

* Đối với Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Cư trú, quy định:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể thực hiện theo hai cách:

- Trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân (bao gồm công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.

- Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

2. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

- Đối với người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thì nơi cư trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống. Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

Xác nhận thông tin về cư trú đối với trường hợp này có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

- Đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú thì giấy xác nhận có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp.

- Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

4. Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú.

Như vậy, nếu bạn chưa có thẻ CCCD thì có thể dùng các loại giấy tờ khác để thay thế và không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các thủ tục hành chính sau khi bỏ Sổ hộ khẩu giấy từ 01-01-2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang