Người mất thẻ bảo hiểm Y tế cần phải đến đâu để được cấp lại thẻ

Thứ Ba, 15/10/2019 14:26  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Người có nhu cầu cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được tạo điêu kiện thuận lợi nhất để in lại thẻ trong trường hợp bị mất, hư hỏng.

BHXH Hà nội vừa ban hành công văn số 3685/BHXH-CST hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thị xã triển khai việc cấp lại thẻ BHYT cho các đối tượng.

Công văn nêu rõ, nhằm thực hiện công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP, BHXH TP.Hà Nội triển khai việc cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng nhưng không thay đổi thông tin cho tất cả người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) của các đơn vị trực thuộc.

Người có nhu cầu cấp lại thẻ bảo hiểm sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất.

Căn cứ phần mềm giao dịch hồ sơ điện tử đã điều chỉnh, thủ tục cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin chỉ thực hiện đến Phòng (bộ phận một cửa) là hoàn thành. BHXH Thành phố đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã tùy tình hình thực tế tại đơn vị mình để tổ chức thực hiện, đảm bảo việc cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc.

Đối với việc thực hiện in thẻ tại bộ phận một cửa, viên chức làm nhiệm vụ in thẻ được cấp user phân quyền in thẻ, thực hiện mở sổ theo dõi sử dụng phôi, quyết toán phôi như viên chức in thẻ tại bộ phận sổ thẻ.

Để việc cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia được thuận tiện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, BHXH Thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện đúng quy định, nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH Thành phố để được hướng dẫn giải quyết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang