Sau loạt bài "Bà Rịa - Vũng Tàu cần điều chỉnh điều kiện tách thửa của Quyết định 15":

Ra quy định mới có lợi cho dân

Thứ Năm, 21/09/2023 08:23  | An Hòa

|

(CATP) Vào các ngày 11/5, 21/5 và 16/7, chúng tôi đã có loạt bài viết phản ánh về những khó khăn do không thể tách thửa đất vì vướng mắc quyết định số 15/2021 được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) ban hành ngày 20/9/2021 (QĐ 15). Bên cạnh đó là nỗi mong mỏi của người dân về QĐ mới hợp tình, hợp lý. Sau loạt bài này, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành QĐ số 44 "quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn".

Tháo gỡ khó khăn cho người dân

QĐ 44 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2023 và thay thế QĐ 15 của UBND tỉnh BR-VT. Việc ban hành QĐ nói trên sẽ giúp các tổ chức, cá nhân nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, việc tách thửa phải được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (hoặc các qui hoạch 1/2000, 1/5000, 1/10.000) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất nông nghiệp, không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi tách thửa đất.

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước cạnh tiếp giáp phải bảo đảm kích thước tối thiểu là 5m.

Điều kiện tách thửa đối với tổ chức, phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Ông Bùi Văn Tốt (ngụ X.Láng Dài, H.Đất Đỏ) vui vì được tách thửa

Về điều kiện để được hợp thửa đất, việc hợp thửa phải cùng loại đất. Trường hợp tách một phần hay nhiều thửa để hình thành một hay nhiều thửa mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định trong quyết định này. Việc tách thửa, hợp thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Diện tích được tách thửa

Cụ thể, đất ở tại khu vực thuộc phường, thị trấn của tỉnh và toàn bộ huyện Côn Đảo, diện tích và kích thước thửa đất sau khi tách thửa phải từ 60m2 trở lên, đất phải có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tại địa bàn các xã còn lại, diện tích và kích thước thửa đất sau khi tách thửa phải từ 80m2 trở lên, đất phải có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Với đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất nông nghiệp thì diện tích và kích thước thửa đất phải từ 100m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Một người dân H.Đất Đỏ sẽ được tách thửa để lấy tiền chữa bệnh

Đối với đất nông nghiệp tại các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, TP và huyện Côn Đảo, nếu đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách là 500m2. Tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

Bên cạnh đó, đất thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa), quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thì các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu quy định nêu trên, đồng thời phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp không nhỏ hơn 5m.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng riêng thì diện tích tối thiểu được thực hiện tách thửa theo quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bà Nguyễn Thị Cấm (ngụ X.Tân Long, H.Xuyên Mộc) phấn khởi vì được tách thửa

Trước đó, QĐ 15 như "vòng kim cô” trói chặt người dân. Thời gian qua, người dân mỏi mòn từng ngày chờ đợi để được tách thửa bán lấy tiền trị bệnh, cho con đi học, chia thừa kế... Làm việc với PV hồi đầu tháng 5/2023, Ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh BR-VT, cơ quan tham mưu ra QĐ 44 từng thừa nhận điều này. Đi tới nhiều địa phương của tỉnh này như: TX Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức..., chúng tôi nhận thấy có nhiều trường hợp cần tách thửa cấp bách để bán lấy tiền chữa bệnh, lợp lại mái nhà, cất nhà riêng cho người thân song không thực hiện được.

Đến nay, QĐ 44 được ban hành, tạo niềm vui và phấn khởi cho người dân đang có nhu cầu thực tế về giao dịch tách thửa đất. Điểm đáng chú ý là điều kiện tách thửa cần phải phù hợp với quy hoạch xây dựng để tránh phá vỡ quy hoạch chung của địa phương. Được biết, quy hoạch xây dựng cũng sắp được ban hành kịp thời khi QĐ 44 có hiệu lực.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chuyên đề Công an TPHCM, chỉ còn vài ngày nữa, QĐ 44 sẽ đi vào cuộc sống. Hàng vạn người dân sẽ được tách thửa khi đủ điều kiện. Đó là nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vừa là quyền hiến định và được pháp luật bảo hộ. Chúng tôi hoan nghênh tinh thần cầu thị, lắng nghe phản ánh của lãnh đạo tỉnh BR-VT trong việc bãi bỏ QĐ cũ, áp dụng QĐ mới có lợi cho dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang