Thừa Thiên - Huế:

Tăng cường đảm bảo an toàn tại các miệng cống, hố ga,... trong mùa mưa bão

Thứ Bảy, 21/10/2017 07:06  | Hoà Khánh

|

(CAO) Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đến hàng chục hố ga mất nắp, hoặc nắp che chắn không được đảm bảo gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như đe dọa đến tính mạng của người dân nhất là trong mùa mưa bão.

Để chủ động phòng tránh, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng nhân dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Công văn số 7631/UBND-GT ngày 19 tháng 10 năm 2017.

Cụ thể công văn của Chủ tịch UBDN tỉnh nêu rõ: yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý KKT, CN tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển Đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình, Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Chi Cục Quản lý Đường bộ II.6, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH Trùng Phương theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các công việc sau:

Đối với các công trình, dự án đang thi công: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công thực hiện đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn trong xây dựng và an toàn giao thông trong khi thi công xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước, hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm được giao, phân cấp quản lý.

Những hố ga bẫy người đi đường

Đối với các công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng: Khẩn trương kiểm tra, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, mức độ an toàn tại các cấu kiện (miệng cống, miệng hố thu, nắp hố ga,...) của các công trình thoát nước, cấp nước, công trình ngầm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp có hư hỏng, không đảm bảo an toàn, phải có giải pháp xử lý bổ sung, thay thế phù hợp, đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Đặc biệt lưu ý đến các miệng cống, hố ga thu nước chưa lắp tấm chắn rác hoặc có lắp nhưng đã hỏng hoặc bị mất cắp dọc các tuyến đường giao thông, đường đô thị trong các khu tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, trường hợp để xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Pháp luật.

Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm để đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm, tái phạm theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30-10-2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang