Đoàn viên thanh niên tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 26/06/2020 17:45  | Mai Loan

|

(CATP) Chiều nay (26-6), tại Hà Nội Đoàn cơ sở Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Toạ đàm khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sau trái thù địch”.

Dự buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo hai đơn vị cùng các đoàn viên, thanh niên Ban Thanh niên Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân…

Đề dẫn tại buổi tọa đàm nêu rõ: Với sức trẻ, sự năng động, nhiệt tình cùng tinh thần xung kích, hiện nay lực lượng đoàn viên thanh niên đang tham gia rất tích cực vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trên mỗi cương vị công tác, gắn với mỗi nhiệm vụ cụ thể, thanh niên đang ra sức học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nâng cao trinh độ chuyên môn, trình độ lý luận cùng bản lĩnh chính trị vững vàng, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Có không ít đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang đang tham gia tích cực vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch và cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Các đại biểu tại cuộc tọa đàm

Cũng theo đề dẫn, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, yêu cầu đặt ra là đoàn viên thanh niên mỗi đơn vị không chỉ phát huy ưu điểm, thế mạnh của mình mà còn cần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đoàn viên thanh niên các đơn vị khác trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Do vậy, tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sau trái thù địch” là một diễn đàn cần thiết và quan trọng; bởi đây là cơ hội quý báu để thanh niên các đơn vị gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Tại buổi tòa đàm, các đại biểu, lãnh đạo các đơn vị đã chia sẻ nhiều vấn đề, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, nêu rõ vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Bình luận (0)

Lên đầu trang