Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 19/10/2019 17:55  | A. Quân

|

(CAO) Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.Hồ Chí Minh.

Hôm nay (19/10), Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam công bố:

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đức tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Giáo phận Phát Diệm.

Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.Hồ Chí Minh - Đức cha Giuse Nguyễn Năng

Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.Hồ Chí Minh - Đức cha Giuse Nguyễn Năng sinh năm 1953, tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Giáo phận Phát Diệm). Ngày 25/07/2009 được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà Giáo phận Phát Diệm.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã đảm nhận các chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng (2010-2013); Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức Tin (2013-2016); Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (2016-2019); trong Đại hội XIV vừa diễn ra tại Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng đã được bầu lại vào chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục (nhiệm kỳ 2019-2022).

Bình luận (0)

Lên đầu trang