Dự kiến sửa đổi 19 nghị định có quy định về xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Thứ Năm, 01/12/2022 11:47

|

(CAO) Dự thảo dự kiến sửa đổi các quy định trong 19 nghị định hiện có quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu về cư trú, chủ yếu thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, đất đai, thuế, điện lực, an sinh xã hội… theo hướng bỏ các quy định này.

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ký tờ trình gửi Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, mục đích của việc sửa đổi là nhằm thực hiện quy định của Luật Cư trú, sửa đổi các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh, xác nhận về nơi cư trú, hạn chế sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công dân không cần nộp, xuất trình sổ hộ khẩu trong nhiều trường hợp

Dự thảo Nghị định cũng khắc phục những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện nay trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, hiện nay Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào vận hành thống nhất, có thể khai thác thông tin cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện thủ tục hành chính.

Do đó, việc yêu cầu người dân xuất trình các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu trong hồ sơ phải chứng thực các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân, thông tin nơi cư trú theo quy định của các nghị định nêu trên trong khi thông tin cá nhân, thông tin nơi cư trú đã có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là gây lãng phí, phiền hà cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú

Nguyên tắc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được quy định rõ trong dự thảo. Theo đó, khi giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục, cung cấp dịch vụ; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công chỉ được phép yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú khi không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Dự thảo dự kiến sửa đổi các quy định trong 19 nghị định hiện có quy định về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, tạm trú hoặc yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu về cư trú, chủ yếu thuộc các lĩnh vực giáo dục; y tế; đất đai, thuế, điện lực, thông tin truyền thông, và an sinh xã hội… theo hướng bỏ các quy định này.

Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục nói trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ: thẻ căn cước công dân gắn chip, giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chẳng hạn, đối với hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ không cần sổ hộ khẩu như quy định hiện hành.

Với chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, thay vì hộ khẩu hoặc giấy xác nhậm tạm trú của trẻ em, dự thảo nghị định mới chỉ yêu cầu giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của trẻ em…

Tương tự, trường hợp hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, người dân sẽ không cần sổ hộ khẩu, thay vào đó là căn cước công dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện…

Nếu được thông qua, Nghị định sẽ có hiệu lực ngay từ đầu năm 2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang