Đà Nẵng:

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho phóng viên, biên tập viên

Thứ Tư, 09/09/2015 23:13  | Hoàng Quân – Xuân Hoài

|

(CAO) Hôm nay 9-9, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2015 cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, PGS.TS Phí Đức Tuấn – Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT cùng gần 150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cả nước tham dự.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được triển khai toàn diện, đi vào nền nếp và góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.  

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội nghị tập huấn hôm nay - Ảnh:

Báo chí thực sự là hạt nhân, đã khẳng định vai trò to lớn đối với xã hội, là hạt nhân quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình; góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các báo cáo viên đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ TT&TT tập trung trình bày, thảo luận về 6 chuyên đề: “Đường lối, quan điểm của Đảng CSVN, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân”; “Quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN về bảo vệ an ninh, chính trị, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới”; “Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; “Chiến lược quốc phòng một số nước có liên quan đến quốc phòng an ninh của Việt Nam”; “Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”; “Báo chí với sứ mệnh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. 

PGS.TS Phí Đức Tuấn – Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội nghị

“Tôi mong rằng, hội nghị sẽ giúp cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên áp dụng tốt nhất những kiến thức đã được tập huấn vào quá trình tác nghiệp của mình, tích cực tuyên truyền các định hướng của Đảng và Nhà nước về Quốc phòng an ninh (QPAN), định hướng dư luận để làm tốt công tác QPAN, giữ vững và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chia sẻ. 

Quang cảnh hội nghị 

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 9 đến 11-9.

Bình luận (0)

Lên đầu trang