Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (06 – 12/11)

Thứ Bảy, 13/11/2021 10:49

|

(CAO) Tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 ; tăng cường hoàn thiện, thực thi, bảo vệ pháp luật, tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tăng cường phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; phối hợp giáo dục cải tạo và giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần.

Hoàn thiện, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CAND năm 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua các dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Nghiên cứu, đề xuất nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đề xuất đàm phán, ký kết hoặc gia nhập các điều ước quốc tế song phương, đa phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CAND năm 2021.

Tiếp tục điều tra xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật

Tham gia phiên chất vấn - trả lời chất vấn về lĩnh vực y tế tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra xử lý các vi phạm của các đối tượng liên quan trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để tham gia tích cực trong quản lý bệnh dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và các hoạt động của nhân dân, phục vụ cho việc cung cấp và hỗ trợ, an sinh xã hội thông qua Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để cùng với ngành Y tế tiếp tục đồng hành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Đồng thời kiến nghị với Quốc hội một số vấn đề, như đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra toàn bộ quá trình tham mưu, quy trình đầu tư cơ sở vật chất, công tác triển khai mua sắm trang thiết bị để kịp thời ngăn chặn các vi phạm; nghiên cứu, đưa một số mặt hàng, trang thiết bị y tế vào nhóm mặt hàng bình ổn để quản lý giá, không để các đối tượng bên ngoài câu kết, thông đồng với các cơ quan đơn vị nâng giá, trục lợi...

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên chất vấn chiều 10/11/2021.

Thông qua giải quyết đơn thư tố giác, rà soát hoạt động từ thiện, Bộ Công an sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp nhận, phân bổ, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục thiên tai, hoả hoạn, các sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo… theo hướng bổ sung các quy định để hoạt động này đảm bảo công khai, minh bạch.

Triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch COVID-19

Bộ Công an xây dựng Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần có các kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống dịch nhằm thực hiện tốt nhất các mặt công tác công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ CAND. Nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về trật tự xã hội; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2045, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, lí luận về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và vai trò của CAND đối với công tác này. Trong bất cứ tình huống nào, lực lượng CAND cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường hòa bình, an toàn, kỷ cương để phát triển đất nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo khoa học “Vai trò của CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030

Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 trong CAND nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống HIV/AIDS, giảm thiểu tối đa những tác động của đại dịch HIV/AIDS đến tình hình an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS.

Phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ban hành Chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 nhằm huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Hội, các tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tuổi trẻ cả nước cùng quan tâm, chia sẻ, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sỹ các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trong giáo dục cải tạo, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật trong thanh niên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang