Chính phủ khoá XV giữ nguyên cơ cấu tổ chức

Thứ Sáu, 23/07/2021 09:23

|

(CAO) 100% đại biểu có mặt tại Hội trường đã nhất trí thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu.

Với Nghị quyết này, Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV không thay đổi so với nhiệm kỳ cũ, gồm 18 Bộ và 4 cơ quan ngang Bộ.

Cụ thể 18 Bộ gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế.

4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Chính phủ khoá XV không thay đổi cơ cấu tổ chức so với nhiệm kỳ trước

Trước đó, thảo luận tại Đoàn về nội dung này, các vị đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự tán thành với phương án giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ như trên. Theo các đại biểu, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV là cơ sở để giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ trong nhiệm kỳ khóa XV, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”.

Đề cập đến việc tiếp tục kiện toàn bộ máy Chính phủ, một số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ trong nhiệm kỳ tới cần chú ý các vấn đề sau: quan tâm xây dựng lộ trình cụ thể để tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ, tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện bảo đảm thực hiện, xóa bỏ cơ chế “xin - cho".

Theo các đại biểu Quốc hội, Chính phủ cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện cho các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ khóa XV cần tiếp tục rà soát về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, sửa đổi kịp thời các quy định nhằm tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Rà soát các nội dung giao thoa giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ để sớm có phương án giải quyết triệt để, bảo đảm nguyên tắc một việc một đầu mối; đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Đối với tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan cụ thể, một số đại biểu đề nghị việc phân cấp quản lý nguồn lực ODA cần tập trung về một đầu mối là Bộ Tài chính.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu đổi tên Ủy ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc để bảo đảm tương đồng như các Bộ về quản lý nhà nước, đổi tên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để bao hàm được nội dung quản lý nhà nước về thủy sản, hải sản; đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra nhà nước, Ngân hàng nhà nước thành Ngân hàng Trung ương vì các cơ quan này cần phải độc lập với Chính phủ.

Ý kiến khác đề nghị nên có Bộ tập trung quản lý về biển, Bộ để quản lý vấn đề ảnh hưởng của khí hậu; đề nghị đưa Ban Tôn giáo về Ủy ban Dân tộc để thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo…

Liên quan đến việc rà soát cơ cấu bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, có đại biểu đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh việc này, đặc biệt là đối với các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. Có ý kiến đề nghị hạn chế mô hình trung gian trong các cục, tổng cục…

Bình luận (0)

Lên đầu trang