Thanh tra Chính phủ:

Tái kết luận 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh KĐTM Thủ Thiêm

Thứ Năm, 22/07/2021 22:40

|

(CAO) Ông Đặng Công Huẩn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành thông báo số 1169/TB-CP tái khẳng định 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận số 1483 vào năm 2018 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTM Thủ Thiêm) đã khẳng định chỉ có diện tích 4,3ha nằm ngoài ranh, còn vị trí ranh giới, số thửa đất các hộ dân đang khiếu nại thuộc 5 khu phố ở 3 phường (An Khánh, Bình An và Bình Khánh thuộc quận 2 cũ, nay thuộc TP.Thủ Đức) nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, người dân thuộc 5 khu phố ở 3 phường không đồng ý với nội dung tại thông báo tại kết luận 1483 và tiếp tục đưa ra một số tài liệu, chứng cứ chứng minh diện tích đất khiếu nại nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm. Sau đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thành lập Tổ kiểm tra liên ngành cùng với các Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên - Môi trường… tiến hành rà soát lại.

Thanh tra Chính phủ tái kết luận 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh KĐTM Thủ Thiêm

Theo thông báo số 1169, Thanh tra Chính phủ cho biết qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm với 2 bản đồ mà các cơ quan của UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch.

Từ đó có thể khẳng định việc xác định ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Trong đó Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ là đúng quy định và thực tế.

Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Võ Viết Thanh luu giữ và 2 bản đồ do các cơ quan của UBND TPHCM cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ để xác định về ranh quy hoạch được UBND TPHCM trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ cho biết việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cho rằng đối chiếu với ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm với Bản đồ hành chính Quận 2 (nay thuộc TP.Thủ Đức) thì vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thanh tra Chính phủ cũng khẳng định các tài liệu mà người dân khiếu nại dựa vào đó để chứng minh đất nằm ngoài ranh quy hoạch là xuất phát từ việc làm không đúng của UBND TP và của kiến trúc sư trưởng TP. Vì vậy không có cơ sở xem xét khiếu nại của người dân.

Từ kết luận nói trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP.HCM xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với TP.HCM, Thanh tra Chính phủ đề nghị tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Văn bản số 43/TB-VPCP Ngày 20/5/2021 của Văn phòng Chính phủ. Kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm đã nêu tại phần kết quả kiểm tra.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý , sử dụng đất đai tại KĐTM Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang