Mỗi CBCS Công an phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trước Đảng, trước nhân dân

Thứ Hai, 26/12/2016 16:53

|

(CAO) Sáng 26-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Báo Công an TP.HCM trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, xin gửi tới các cán bộ lão thành, cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức Công an nhân dân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt. Chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo ra động lực và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau Đại hội Đảng, Trung ương đã lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; sớm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước... Kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn; quyết liệt xử lý sự cố môi trường biển. Chú trọng hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả.

Trong những thành tựu chung ấy của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Những kết quả đạt được đã được nêu đầy đủ, toàn diện trong Báo cáo của Bộ Công an. Tôi nhấn mạnh thêm một số kết quả quan trọng:

1- Lực lượng Công an đã có những đóng góp rất to lớn trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đồng chí đã chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời với Trung ương Đảng, Chính phủ, cấp uỷ, chính quyền các cấp những chủ trương, quyết sách về bảo đảm an ninh, trật tự; triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để chúng thành lập, công khai hoá tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để xảy ra khủng bố, bị động, bất ngờ.

Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tội phạm ma tuý; đặc biệt đã nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ trọng án giết người, cướp tài sản, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Đổi mới nội dung, biện pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; đồng thời đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội và các ban, bộ, ngành, địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2- Lực lượng Công an nhân dân đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ban hành chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khoá để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. Sau Đại hội XII của Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Bộ Chính trị chỉ định và lãnh đạo chủ chốt Bộ Công an sớm được kiện toàn. Bộ máy mới, con người mới với cách làm mới đã nhanh chóng hoạt động, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại và đã đạt được kết quả bước đầu tích cực.

3- Công tác đối ngoại của Công an đã phát huy được thế mạnh trong quan hệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao vị thế của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân. Chủ động triển khai các cơ chế đối thoại, hợp tác song phương; tham gia chủ động, có trách nhiệm, đóng góp ngày càng tích cực vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu, đặc biệt là Liên hợp quốc, INTERPOL và ASEAN. Tích cực hợp tác với các nước để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là vấn đề an ninh mạng, khủng bố, ma tuý, buôn bán người.

4- Công tác lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu được cải tiến theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Đổi mới, cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ huy và quản lý điều hành, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả. Tập trung tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy.

5- Các đồng chí đã coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững được nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là yếu tố quyết định để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua.

Vui mừng với những kết quả, thành tích đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại như đã nêu trong Báo cáo tổng kết. Tôi đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cần nói thẳng, nói thật, nói hết, tập trung làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để xảy ra tình hình mất an ninh, trật tự ở một số địa bàn; tội phạm hình sự còn gia tăng, có nơi, có lúc có dấu hiệu tội phạm "lộng hành"; còn xảy ra nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân; nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao, một số ít còn tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu rèn luyện phấn đấu vươn lên, thậm chí suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thưa các đồng chí,

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nước ta hội nhập quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế ngày càng cao.

Tuy nhiên, tình hình thế giới năm 2017 được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình kinh tế, chính trị của một số nước ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đặc biệt ở Đông Nam Á, tình hình Biển Đông vẫn có những phức tạp. Ở trong nước, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, trong khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "mềm", tập trung làm chuyển hoá về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động chia rẽ, đòi phi chính trị hoá lực lượng vũ trang; bôi nhọ hòng phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; tình trạng tham nhũng, lãng phí, nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, lộ, lọt bí mật nhà nước, những bất thường về môi trường, khí hậu… đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho chúng ta, nhất là cho lực lượng Công an những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề. Tôi đồng tình với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các đồng chí lãnh đạo Bộ đã đề ra; chỉ xin nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây để các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

Một là, cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh theo đúng nghĩa của cụm từ này. Công an nhân dân phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết "còn Đảng, còn mình".

Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác; phát huy vai trò của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Phải đặc biệt chăm lo công tác cán bộ, giữ gìn bản chất, truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, người chiến sĩ Công an nhân dân; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tuyển chọn, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ, đúng tiêu chí, tiêu chuẩn. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn công tác, bảo đảm "tinh, gọn, mạnh", tạo điều kiện để các lực lượng, nhất là lực lượng Công an cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu, thực hiện hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện theo "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam. Trong khi tiến hành công tác, tiếp xúc với kẻ địch, với những phần tử phức tạp, phải luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"; bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không được lạm dụng quyền hành mà xâm phạm đến quyền dân chủ của nhân dân, gây thiệt hại đến lợi ích chung hoặc lợi ích chính đáng của người dân. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành; chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.

Hai là, phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng uỷ Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an;

Chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hoá dân tộc, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước.

Ba là, Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các đồng chí phải chủ động nắm chắc, dự báo kịp thời, sát đúng tình hình, diễn biến, biến động trên các hướng, các khu vực, nhất là các khu vực trọng yếu; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn.

Chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện quan trọng của đất nước. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia, truy bắt đối tượng bị truy nã; triệt xoá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không để hình thành các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động "lộng hành", hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm ma tuý.

Bốn là, lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng. Bảo vệ Đảng là bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; bảo vệ những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; bảo vệ các cơ quan đầu não, không để sơ hở, không để kẻ địch, bọn phản động, phần tử xấu thâm nhập; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Cùng với việc tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lực lượng Công an phải là chỗ dựa đặc biệt tin cậy của Đảng, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, triển khai các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng, chống địch móc nối, thâm nhập, cài cắm nội gián; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; đấu tranh, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Năm là, ngành Công an cần tích cực tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận "lòng dân", trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển, đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, theo hướng xã hội hoá ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Cán bộ Công an phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, thực sự là những cán bộ dân vận giỏi.

Sáu là, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp công an không phục vụ nhiệm vụ an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với đối ngoại. Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác song phương; ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống. Đẩy mạnh hợp tác đa phương, chủ động tham gia và đóng góp sáng kiến vào các cơ chế hợp tác của ASEAN; tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, niềm tin mới. Tôi tin tưởng rằng, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống quý báu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2017 - năm Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi.

Xin cảm ơn các đồng chí!

Bình luận (0)

Lên đầu trang