Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM nhiệm kỳ XI (2015 - 2020):

Một số kinh nghiệm rút ra sau đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ Công an TPHCM

(CATP) Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 13-9-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 15-10-2014 Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã ban hành Kế hoạch số 100-KH/ĐU(VP) để lãnh đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ CATP.

Đến nay, 48/48 Chi - Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội, đảm bảo đúng trình tự, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Qua theo dõi công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ CATP, có thể rút ra một số kinh nghiệm làm tiền đề cho quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ CATP là:

1. Công tác quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện:

- Cấp ủy cấp trên cơ sở cần nghiên cứu nắm vững và chỉ đạo phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy cấp trên thật sâu sắc, đầy đủ để giúp cấp ủy cơ sở và đảng viên hiểu rõ, nắm chắc, thống nhất cao về nhận thức và vận dụng, thực hiện đúng. Trong đó đi sâu phân tích những điểm mới, có thay đổi so với trước đây để giúp cho cơ sở hiểu và thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội Đảng bộ Báo Công an TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào đầu tháng 6-2015

- Sớm thành lập Ban chỉ đạo, các Tổ công tác, các tiểu ban bộ phận giúp việc, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các thành viên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn cấp cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Qua đó, kịp thời hướng dẫn cấp cơ sở xây dựng dự thảo văn kiện, góp ý hoàn chỉnh, chuẩn bị nhân sự, giải đáp những vấn đề chưa rõ hoặc còn vướng mắc...; đặc biệt là quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề phức tạp phát sinh để góp phần tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

2. Công tác xây dựng dự thảo văn kiện:

Dự thảo văn kiện trình đại hội gồm 2 nội dung chính là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ trước.

- Để báo cáo chính trị có chất lượng, đảm bảo yêu cầu đặt ra là có nội dung ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích, có trọng tâm, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của Chi - Đảng bộ cơ sở, Cấp ủy cơ sở phải có sự đầu tư đúng mức vào việc xây dựng đề cương, thu thập dữ liệu thông tin từ nhiều nguồn để báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới được sát hợp, có tính thuyết phục cao; phân công các bộ phận có liên quan chuẩn bị và dự thảo rồi tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo. Sau đó tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của đảng viên, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và xin ý kiến của các đồng chí đã từng công tác, lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ; thông qua Tổ công tác của Đảng ủy cấp trên góp ý. Trên cơ sở nghiêm túc và cầu thị sẽ tiếp thu có chọn lọc và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội (những ý kiến không tiếp thu cũng cần được giải trình và giải thích rõ). Thực tiễn cho thấy nơi nào chuẩn bị dự thảo văn kiện chu đáo, kỹ lưỡng, tổ chức thảo luận nhiều lần, có nhiều ý kiến đóng góp, phát huy dân chủ, tranh thủ trí tuệ tập thể thì chất lượng càng cao và dễ đạt được sự thống nhất khi trình ra đại hội.

- Ngoài ra, báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ cũ cũng phải chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, nêu rõ những ưu - khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; phẩm chất, năng lực của tập thể và cấp ủy viên; tránh trùng lắp về nội dung giữa báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm; trách nhiệm phải rõ ràng, nhất là trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm.

3. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới:

Cần xác định rõ công tác nhân sự trong đại hội là then chốt, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công của đại hội. Nếu quá chú trọng công tác nhân sự mà xem nhẹ phần nội dung thì đại hội đó cũng không đạt yêu cầu đề ra. Để công tác nhân sự đại hội đạt được yêu cầu, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, quy định, cần lưu ý:

- Công tác chuẩn bị nhân sự phải được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo từ khâu nhận xét đánh giá số cấp ủy nhiệm kỳ cũ tiếp tục tham gia tái cử; rà soát bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ mới; nắm chắc tình hình đảng viên và dư luận có liên quan; chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời khiếu nại tố cáo; chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm... đến việc chuẩn bị và quán triệt kỹ về yêu cầu, tiêu chuẩn cơ cấu cấp ủy khóa mới trong quá trình thảo luận đóng góp ý kiến và tại đại hội để tạo sự đồng thuận từ trong cấp ủy đến các chi bộ, đảng viên và đại hội.

- Đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, khó khăn về nhân sự cấp ủy khóa mới thì Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở phải thường xuyên theo dõi, trực tiếp chỉ đạo, tập trung ổn định tình hình trước khi tiến hành đại hội; nơi nào chưa chuẩn bị kỹ hoặc kịp về nhân sự, cần thiết chỉ cho tiến hành đại hội 3 nội dung (phần bầu cử cấp ủy khóa mới sẽ chỉ đạo thực hiện sau).

4. Về tổ chức điều hành đại hội:

- Để đại hội diễn ra đúng nội dung, chương trình, thời gian theo dự kiến cần bám sát Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU của Ban tổ chức Thành ủy về quy trình tổ chức đại hội để xây dựng kịch bản chi tiết điều hành đại hội; phân công nhiệm vụ từng thành viên trong Đoàn chủ tịch hợp lý. Lưu ý phải chuẩn bị thật kỹ kịch bản, có dự phòng trước một số tình huống phát sinh và đề ra cách giải quyết phù hợp; trong quá trình điều hành bám sát chương trình và kịch bản chi tiết nhưng không cứng nhắc, rập khuôn mà tùy tình hình thực tế diễn ra tại đại hội để có sự điều hành linh hoạt, chủ động giải quyết phù hợp.

- Việc trang trí nơi tổ chức đại hội phải được chú trọng, đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, có khí thế đại hội.

- Việc sinh hoạt tại đại hội phải đảm bảo dân chủ, kỷ cương, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng. Cần bố trí thời gian phù hợp để đại biểu, đảng viên tiếp tục thảo luận tại đại hội, nhất là sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; từ đó phân tích, đánh giá sâu những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Ngoài ra cần đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tạo khí thế sôi nổi và hào hứng hướng về đại hội, gây ấn tượng sâu sắc về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đơn vị và nhân dân địa phương.

Những kinh nghiệm rút ra sau đợt tổ chức đại hội cấp cơ sở là những bài học có giá trị để giúp cấp ủy nhiệm kỳ mới đúc kết, tích lũy phục vụ cho các đại hội sau này; là điều kiện tốt để chuẩn bị và góp sức tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) sắp diễn ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang