Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2-2016

Chủ Nhật, 31/01/2016 09:26  | Thanh Hoà

|

(CAO) Có hiệu lực từ 1-2-2016, tiêu chuẩn về công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân quy định rõ từ đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn đến chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Trong hoạt động đầu tư xây dựng, Chính phủ cũng ra quy định bảo hiểm bắt buộc từ 10-2-2016, trong đó quy định cụ thể về nguyên tắc,trách nhiệm và điều kiện trong tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm; quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đến ngày 15-2-2016, hàng loạt quy định mới cũng bắt đầu có hiệu lực như công dân được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông;

Dân quân tự vệ phải phối hợp với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng;

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội hay nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Từ ngày 20-2-2016, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ được tính và chi trả theo tháng, bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang