Tạo điều kiện tốt nhất để các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục, đào tạo

Thứ Tư, 27/09/2017 19:18  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 27-9, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo năm học 2017 - 2018 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết năm học 2016- 2017, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã có những đổi mới rõ nét. Các đề án, dự án phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND tiếp tục được duy trì hiệu quả; kịp thời triển khai công tác tuyển sinh theo đúng tinh thần đổi mới của Ngành Giáo dục.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành chức năng đạt kết quả tốt; liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo được mở rộng. Công an các địa phương đã chủ động, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao mặt bằng trình độ đội ngũ và chuẩn hóa chức danh cho cán bộ, nhất là số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp chiến đấu; phối hợp đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động dạy và học của các trường CAND…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an thuyết trình về những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay đối với đổi mới công tác giáo dục đào tạo trong CAND. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng 4.0, những vấn đề về an ninh phi truyền thống và việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Bộ Công an; đánh giá sự phù hợp của hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND với nhu cầu sử dụng; thực trạng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học vừa qua, tìm ra nguyên nhân và xác định phương hướng, quy hoạch phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND cũng như các giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục trong CAND.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy ở tất cả các cấp học và loại hình đào tạo, trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới phương pháp dạy học theo tiêu chí: Trang bị cách học, phát huy tính chủ động của người học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, giữa lý luận và thực tiễn…

Chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, tập trung đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong CAND. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ ngành Công an trong các học viện, trường CAND.

Thực hiện hiệu quả việc liên kết, hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo; duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền, Công an các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo của ngành Công an và nhiệm vụ chính trị của các trường CAND.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, Cục trưởng Cục Đào tạo; Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cần, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì thảo luận tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục, đào tạo năm học 2017-2018.

Với các kết quả đã đạt được, dịp ngày nhiều tập thể các trường CAND nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động-thương binh và xã hội, Cờ thi đua của Tổng cục chính trị CAND và Công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng các trường CAND.

Bình luận (0)

Lên đầu trang