Thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM

Thứ Hai, 05/12/2016 22:09  | Thái Dương

|

(CAO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (BQL).

BQL là cơ quan thuộc UBND TP.HCM, có chức năng giúp UBND TP tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

BQL có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; có trụ sở làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. UBND TP.HCM quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL.

Theo quyết định, BQL có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Ban Quản lý có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập. Biên chế công chức của Ban Quản lý được tính trong tổng số biên chế công chức của UBND TP.HCM.

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải thay đổi cách tiếp cận trong quản lý An toàn thực phẩm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang