Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Thứ Tư, 09/11/2016 15:38  | Trà My

|

(CAO) Chiều 9-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo dự thảo Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm việc cấp thị thực cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam qua hệ thống giao dịch điện tử. Thị thực điện tử là thị thực được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử. Thị thực điện tử có giá trị một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Người nước ngoài nộp phí cấp thị thực điện tử khi đề nghị cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực điện tử không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Nghị quyết cũng nêu rõ, việc thí điểm cấp thị thực điện tử sẽ thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-1-2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này sau khi kết thúc thời hạn thí điểm để Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Với những người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang