Chuyện đầu tuần:

Tin tưởng và kỳ vọng

Thứ Hai, 01/02/2021 12:01

|

(CATP) Sau gần một tuần làm việc nghiêm túc, tích cực và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới.

Thành phần của Ban Chấp hành Trung ương mới thể hiện sự bảo đảm tính kế thừa trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, dân tộc. Bên cạnh những người đã dày dạn kinh nghiệm là những nhân tố trẻ và rất trẻ. Lớp lãnh đạo đi trước có điều kiện về thời gian để dẫn dắt thế hệ lãnh đạo mới trong việc quản trị quốc gia, đặc biệt là trong việc xử lý các vấn đề gai góc, phức tạp, cả về đối nội và đối ngoại. Cách chuyển giao đặc trưng bởi sự kết nối và đồng hành trong giai đoạn chuyển tiếp cho phép gầy dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận có đủ bản lĩnh, sự nhạy bén cần thiết để lèo lái con tàu đất nước vượt qua khó khăn, trở ngại và đi tới một cách vững vàng.

Khả năng thích nghi với các yêu cầu đặc thù của thời kỳ hội nhập toàn diện và chuyển đổi số cũng được thể hiện rõ nét ở Ban Chấp hành nhiệm kỳ này. Rất nhiều ủy viên Trung ương có trình độ học vấn cao, sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ thông dụng. Điều đó cho phép xây dựng nhiều phương án lựa chọn người thích hợp để bố trí vào các cương vị lãnh đạo trọng yếu trong bộ máy Nhà nước; việc luân chuyển cán bộ cũng như ứng phó, xử lý những tình huống cần thay đổi nhân sự chủ chốt cũng có thể được thực hiện một cách chủ động, có hiệu quả.

Người dân kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới là một tập thể đoàn kết và dấn thân, biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Trong chỉ đạo, điều hành, mỗi thành viên Ban Chấp hành đều phát huy được những phẩm chất tốt đẹp nhất: sáng suốt, nhạy bén, chính xác trong nắm bắt, nhận định, đánh giá tình hình; mạnh mẽ, quyết đoán trong việc đề ra giải pháp cho các vấn đề phát sinh; chặt chẽ, sâu sát trong tổ chức thực hiện các quyết định được đưa ra và kịp thời có những điều chỉnh trong các trường hợp cần thiết, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Trước mắt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên phạm vi toàn cầu, toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà đứng đầu là Ban Chấp hành Trung ương phải dốc toàn lực thực hiện mục tiêu kép - phòng, chống dịch, không để lây lan ngoài tầm kiểm soát và bảo đảm sự vận hành bình thường của guồng máy kinh tế. Kiên quyết không để tính mạng, sức khỏe của người dân bị đe dọa, đồng thời không để sinh kế của người dân bị ảnh hưởng tiêu cực do các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Trong mọi hoàn cảnh và quan trọng hơn hết, Ban Chấp hành Trung ương phải nêu gương về sự trong sạch, liêm khiết. Trong nhiệm kỳ vừa qua, một số cán bộ cấp cao không giữ mình trước cám dỗ vật chất, đã sa ngã và vướng vòng lao lý. Xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất, có hành vi sai phạm gây thiệt hại cho nước, cho dân là việc cần làm. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, tình trạng cán bộ hư hỏng thực sự là một vết nhơ trong mắt nhân dân. Do đó, mỗi thành viên của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới phải tự xác định trách nhiệm nặng nề của bản thân, của tập thể Ban Chấp hành đối với việc khôi phục và củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, coi đó là việc làm mang ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang