Sáng nay bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Hai, 01/02/2021 08:01  | A. Quân

|

(CAO) Sáng nay (01/2), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sau 8 ngày làm việc, sớm hơn 1 ngày so với chương trình dự kiến ban đầu.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí ủy viên chính thức (có 119 đồng chí là ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết khóa XII đắc cử, 61 đồng chí trúng cử lần đầu) và 20 đồng chí ủy viên dự khuyết.

Ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước, được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh một phiên họp tại Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái đắc cử, 10 đồng chí tham gia Bộ Chính trị lần đầu.

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Hội nghị bầu ra Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Bình luận (0)

Lên đầu trang