Công bố Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X (2015 – 2020) để lấy ý kiến nhân dân

Thứ Sáu, 11/09/2015 07:49  | PV

|

(CAO) Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X (2015 – 2020) được tiến hành từ ngày 10-9 đến hết ngày 10-10-2015.

Nhân dân có thể góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị theo toàn bộ nội dung hay theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Hình thức góp ý đa dạng, có thể gửi ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí TP; gửi ý kiến góp ý tới cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy); góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội. Để đóng góp ý kiến, nhân dân TP có thể sử dụng bản dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đăng toàn văn tại Báo điện tử CATP theo địa chỉ: 

http://congan.com.vn/tin-chinh/du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tp-lan-thu-x-nhiem-ky-2015-2020_7238.html

Mời nhân dân góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X (2015 – 2020) thông qua Báo Điện tử CATP: cao@congan.com.vn

Bình luận (0)

Lên đầu trang