Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI dự kiến diễn ra từ 14-18/10

Thứ Sáu, 11/09/2020 16:09

|

(CAO) Sáng 11/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong đã thông tin về kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI của Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thông tin tại hội nghị

Theo đó, mục đích tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; những thành tựu về các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội mà TP đạt được trong 5 năm qua, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP giai đoạn 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân TP; cổ vũ, động viên nhân dân TP tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ TP; Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, tuyên truyền về đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện, Đại hội XI Đảng bộ TP gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020; đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP, Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XI Đảng bộ TP, Đại hội XIII của Đảng phải đề cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí; tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, tạo không khí phấn khởi, niềm vui và sự hăng hái thi đua chào mừng Đại hội của các tầng lớp nhân dân TP; quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân với dự thảo báo cáo chính trị.

Tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.

Đồng thời, chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước;…

Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ TP, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tô Đại Phong nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí TP và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP cần mở chuyên mục, chuyên trang, tổ chức diễn đàn... giới thiệu, phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội; Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ TP; Đại hội XIII của Đảng và ý kiến đóng góp, hiến kế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, tập trung đưa tin, phản ánh và tuyên truyền các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội XI Đảng bộ TP, Đại hội XIII của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, dự kiến từ ngày 14 đến ngày 18/10/2020, sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và đánh giá cao thời gian qua các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về sự phát triển của TP. Đồng thời, mong rằng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các tuyến tin bài sâu, đa dạng hơn nữa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê cũng cho biết, trước khi bước vào Đại hội, Thường trực Thành ủy sẽ gặp gỡ báo chí thông tin chính thức về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM để báo cáo với Đảng bộ và Nhân dân TP về kết quả, những vấn đề lớn Đại hội lần này đặt ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông TP và Trung tâm Báo chí TP tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tiếp cận, tuyên truyền những công trình trọng điểm của TP. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM...

Bình luận (0)

Lên đầu trang