Đảm bảo tìm nhân sự đúng người, đúng việc

Thứ Ba, 03/03/2020 17:42

|

(CAO) Yêu cầu này được Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng chiều 2-3.

Thẩm định 138 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý

Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 cho thấy, thời gian này toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong quý I và quý II-2020.

Ông Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban (ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dần đi vào thực chất hơn. 59/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với 816 ủy viên ban thường vụ, trong đó, 20,7% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,8% xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đáng chú ý, việc tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm trong công tác cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư, đạt được những kết quả quan trọng.

Toàn ngành cũng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ được bảo đảm gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Theo đó, trong 2 tháng đầu năm, đã tham mưu thẩm định 138 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 181 trường hợp diện Trung ương quản lý; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho 86 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Ngoài ra, các mặt công tác thường xuyên tiếp tục được bảo đảm. Công tác xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức, nội dung, phong phú, đa dạng, thiết thực…

Đẩy lùi hiện tượng cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ

Để thực hiện nhiệm vụ trong tháng 3, toàn ngành sẽ tập trung chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới, đặc biệt đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm ngay trong quý I-2020.

Cùng thời gian này, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ, giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay và lịch sử chính trị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in-tơ-nét... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ…

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó các cấp ủy phải tập trung hơn, lưu ý hơn, đầu tư công sức lãnh đạo, chỉ đạo hơn. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần quyết tâm, đồng lòng thực hiện theo phương châm chung tay tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Thời gian tới, theo người đứng đầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các địa phương, đơn vị chủ động rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức đại hội chi bộ, phát huy những điểm tốt, khắc phục những hạn chế để thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở đúng quy trình, điều kiện, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, bảo đảm tìm nhân sự đúng người, đúng việc.

Cho rằng danh dự là điều cao quý nhất, ông Phạm Minh Chính yêu cầu cần nêu cao tinh thần tự giác, tự trọng trong công tác tham mưu cán bộ, thực sự đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông để làm công tác nhân sự, lựa chọn được người có đức, có tài cho cấp ủy các cấp.

Các cơ quan tham mưu cho cấp ủy cần thực hiện nghiêm Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”.

“Kịp thời kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn vi phạm. Ai vi phạm thì bị xử lý, ai làm tốt được biểu dương, khen thưởng” – ông Chính nêu rõ.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang