Khai trừ khỏi Đảng ông Trần Đức Anh Sơn

Thứ Sáu, 08/03/2019 08:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Do viết, đăng tin, bài sai sự thật… trên Facebook, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tối 7-3 ra thông cáo báo chí Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, trong đó có nội dung ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội (Facebook).

Thông cáo báo chí của Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 5-3, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn - đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Ông Sơn đã vi phạm Điều 3, 4, Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946-QĐ/TU ngày 13-9-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông này sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 7; Điểm g, Khoản 2, Điều 10, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với ông Trần Đức Anh Sơn.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 20 vào ngày 29-1-2018, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Sơn do có khuyết điểm, vi phạm trong việc viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang