Không để bất cứ đối tượng nào xâm phạm vùng biển Việt Nam

Thứ Sáu, 23/10/2020 19:18

|

(CAO) Những gì thuộc về nguyên tắc kiên quyết giữ; những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ kiên quyết không nhân nhượng…

Bản tập hợp kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 9 do Ban Dân nguyện thực hiện cho thấy, cử tri tiếp tục bày tỏ quan tâm đến tình hình Biển Đông.

Cử tri Hà Nội đề nghị Nhà nước tiếp tục giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, xác định rõ những bước đi trong thời gian tới phù hợp với luật pháp quốc tế, chuẩn bị và sẵn sàng đấu tranh quân sự để bảo vệ Tổ quốc nếu các giải pháp đấu tranh hòa bình, ngoại giao không hiệu quả khi Trung Quốc gây chiến ở Biển Đông.

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Cử tri Trà Vinh kiến nghị Bộ Quốc phòng cần tiếp tục có những sách lược mạnh mẽ, kiên quyết hơn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thường xuyên tăng cường công tác thông tin về tình hình Biển đảo nói chung và biển Đông nói riêng trên các Kênh thông tin chính thống, để nhân dân nắm bắt và có thể tự mình nhận ra, kịp thời đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với vấn đề này trên các diễn dàn, các mạng xã hội.

Việc này, theo cử tri, là tránh để kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi gây rối an ninh trật tự, gia tăng tính phức tạp đối với diễn biến tình hình trong nước.

Trả lời kiến nghị, Bộ Quốc phòng cho biết, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc.

Quan điểm chung của Đảng, Nhà nước ta là “kiên quyết, kiên trì”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Những gì thuộc về nguyên tắc kiên quyết giữ; những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ kiên quyết không nhân nhượng; song phải có đối sách phù hợp, vì truyền thống văn hóa giữ nước của Việt Nam chúng ta là hòa hiếu, hòa bình. Giữ vững chủ quyền biển, đảo nhưng phải ổn định chính trị, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Vẫn theo Bộ Quốc phòng, trước diễn biến phức tạp của tình hình trên Biển Đông, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đấu tranh trên các mặt trận chính trị, kinh tế, ngoại giao, pháp lý, thông tin tuyên truyền, quốc phòng, an ninh... để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước sẵn sàng triển khai các phương án và chuẩn bị lực lượng, phương tiện đấu tranh trên thực địa.

Tăng cường nguồn nhân lực và các trang, thiết bị hiện đại cho các lực lượng, kiên quyết, kiên trì tuyên truyền, đấu tranh không để bất cứ một đối tượng nào xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam.

Cùng với đó, tích cực chuẩn bị, thu thập tài liệu, chuẩn bị sẵn hồ sơ đấu tranh pháp lý đưa ra quốc tế vào thời điểm phù hợp…

Dẫn việc tình hình Biển Đông rất phức tạp, cử tri Ninh Bình đề nghị Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng vững mạnh đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Ghi nhận ý kiến này, Bộ Quốc phòng cho biết, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo vững mạnh.

Các lực lượng chức năng kiên quyết, kiên trì tuyên truyền, đấu tranh với các hành động vi phạm vùng biển của Việt Nam; trong đó, chú trọng thu thập các hình ảnh, chứng cứ, kịp thời thông báo diễn biến tình hình trên thực địa để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, đấu tranh ngoại giao, pháp lý và dư luận.

Cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao năng lực phối hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các quân khu, các quân binh chủng, các đơn vị chức năng, các ban, bộ, ngành, địa phương và các tàu cá ngư dân của ta, tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang