Ngày 30/6 là hạn cuối được giảm 50% lệ phí làm CCCD gắn chip

Thứ Hai, 30/05/2022 11:07

|

(CAO) Mức phí ưu đãi theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6, sau ngày này người dân đi làm CCCD gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC, quyết định giảm hàng hàng loạt các loại phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chip.

Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6. Sau ngày này, người dân đi làm căn cước gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Ngoài ra, ngày 30/6 cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm; lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành.

CBCS Công an TPHCM làm CCCD gắn chíp điện tử cho người dân

Cụ thể, lệ phí cấp căn cước công dân sau khi giảm 50% mức thu như sau: Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân chín số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Kể từ ngày 1/7/2022 trở đi, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân áp dụng theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019. (Trước đó, Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định áp dụng mức phí này đến 31/12/2021). Thông tư số 120/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.ệu lực.

Người dân có thể đăng ký làm hộ chiếu phổ thông trực tuyến

Từ ngày 1/6, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip) qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.

Về quy trình trình thực hiện, công dân truy cập Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, tải lên ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang