Chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 23/5 đến 28/5

Chủ Nhật, 29/05/2022 09:57

|

(CAO) Tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm; triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người; chủ động làm tốt công tác phòng cháy; phấn đấu hoàn thành cung cấp 227 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 23/5/2022 đến ngày 28/5/2022.

Tập trung triển khai các mặt công tác trọng tâm trong tháng 6/2022

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ của Trung ương, Chính phủ giao và Chương trình công tác Quý II/2022 đã được Bộ phê duyệt. Tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Các cục nghiệp vụ tăng cường chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và Công an các địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác tháng 6/2022 của Bộ Công an

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, các tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma tuý. Đồng thời, triển khai cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc; tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm lợi dụng dịch bệnh và các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội để đầu cơ, trục lợi; tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma tuý trên các tuyến trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và các biện pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đôn đốc, hướng dẫn Công an địa phương thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô.

Về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành cung cấp 227 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an cung cấp; xây dựng kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu của ngành Công an phục vụ chuyển đổi số và hoàn thành số hóa, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an... 

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 23/5/2022, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 252/KH-BCA-V01 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (Tháng 6), nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đối với công tác này. Bộ Công an chỉ đạo, Công an các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; tuyên truyền kết quả nổi bật, gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy của lực lượng Công an. Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa; đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các tổ chức, đường dây tội phạm ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Phương án, kế hoạch nghiệp vụ của Bộ về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…

Làm tốt công tác phòng cháy, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra

Để phát huy những kết quả đạt được và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kiềm giảm số vụ cháy, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đổi mới về tư duy, nhận thức, xác định lấy người dân là trọng tâm, chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực trọng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải xác định phòng là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, phòng là cơ bản - chiến lược - lâu dài; làm tốt công tác phòng cháy để hạn chế phải chữa cháy, hạn chế hậu quả, thiệt hại cho Nhân dân và cho xã hội. Phải xác định phương châm “4 tại chỗ” là lực lượng ở trong dân – phương tiện ở trong dân – hậu cần ở trong dân – chỉ huy ở trong dân, người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là lực lượng trực tiếp, tại chỗ, ban đầu tham gia chữa cháy, kết hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, dân phòng, dân phố, khu dân cư… để khi có cháy nhanh chóng chớp lấy “thời điểm vàng” (từ 5-7 phút kể từ khi xảy ra cháy), kịp thời huy động người dân tham gia chữa cháy... 

Hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022)

Trong tuần qua, Bộ Công an đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Các ý kiến tại Hội thảo đã khẳng định lực lượng CSND có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hội thảo là diễn đàn khoa học để thảo luận, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới… 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”

Cũng tại Hội thảo "Nhận diện những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự", lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị tiếp tục tập trung quán triệt các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Công an đến các đồng chí lãnh đạo Cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác điều tra xử lý tội phạm. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho điều tra viên, cán bộ điều tra kỹ năng, tư thế, tác phong, thái độ trong thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can. Sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện hoạt động ghi âm, ghi hình có âm thanh hỏi cung bị can để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, từ đó đề xuất bổ sung lý luận về hoạt động hỏi cung bị can cho phù hợp; chủ động bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra, cán bộ chuyên môn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn kinh phí phục vụ trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh để thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn lực lượng Thanh tra Công an nhân dân

Tại lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967-28/5/2022), lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức Thanh tra các cấp trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tố cáo; kịp thời phối hợp xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không để các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng gây phức tạp về an ninh, trật tự...

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thanh tra Bộ Công an.

Trong tổ chức hoạt động thanh tra phải quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để phát huy, nhân rộng, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo, ngăn chặn những tiêu cực, sai phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ kéo dài và trở thành tội phạm; không để vi phạm của cá nhân trở thành vi phạm của tập thể... Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính, bảo đảm đồng bộ, phù hợp trong từng thời điểm, hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra, giúp cho các đơn vị được thanh tra vững mạnh hơn, các lĩnh vực công tác hoạt động hiệu quả hơn sau tổ chức thanh tra. 

Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an đã dự Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai xây dựng xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Bộ yêu cầu lực lượng Công an phải là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; huy động cả hệ thống chính trị tham gia phối hợp với lực lượng Công an trong triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; từng lĩnh vực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương…

Bình luận (0)

Lên đầu trang