Những đóng góp quan trọng của Công an TPHCM trong 40 năm đổi mới của đất nước

Thứ Ba, 16/04/2024 14:02  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 16/4, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước (1986 – 2026) đã có buổi làm việc với Công an TPHCM và hai Trường CAND (T04, T05).

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết – Trưởng đoàn khảo sát và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Công an TPHCM tại hội nghị, trong những năm qua, CATP đã hoàn thành tốt công tác tham mưu thuộc vai trò của lực lượng CAND, như: Tham mưu cho Thành ủy, UBND TP ban hành các Nghị quyết, Thông tri về nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo ANTT trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ TP theo từng nhiệm kỳ và từng giai đoạn phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển TPHCM trong thời kỳ đổi mới; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các đề án, phương án bảo đảm ANQG; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết, Trưởng đoàn khảo sát và Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đồng chủ trì hội nghị

Hàng năm, CATP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành Chỉ thị liên quan đến công tác Công an, nhằm tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, tập trung vai trò chỉ đạo thống nhất các biện pháp, giải pháp phòng, chống tội phạm; Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác của các Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố; Ban Chỉ đạo 138; Ban Chỉ đạo về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và đấu tranh chuyển hóa tại các địa bàn trọng điểm, trong đó lực lượng Công an phối hợp quân sự, các cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT trở thành địa bàn không có tội phạm, giảm đến mức thấp nhất để rút kinh nghiệm, nhân rộng).

Phối hợp chặt chẽ với các địa bàn giáp ranh trong đấu tranh đối với hoạt động lưu động của các đối tượng trên địa bàn, tăng cường công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sát với tình hình thực tế, từng đối tượng, từng địa bàn; Tham mưu Thành ủy, UBND TP tổ chức các cuộc diễn tập “Phương án phòng, chống tập trung đông người phá rối ANTT và bạo loạn, khủng bố...” cấp Thành phố và hàng chục cuộc diễn tập cấp quận, huyện, phường, xã, huy động sự tham gia của hàng chục ngàn CBCS và công nhân viên các ban ngành…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong công tác Công an bảo vệ Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, bảo vệ đường lối đổi mới đất nước, CATP đã linh hoạt, nhạy bén chỉ đạo làm chuyển đổi về nhận thức và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng an ninh nhằm bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc nhạy cảm, phức tạp về chính trị nội bộ, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn Thành phố.

CATP luôn quán triệt sâu sắc quan điểm chủ đạo là quá trình phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, các lĩnh vực đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - đối ngoại tại Thành phố đều có bước phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, việc kết hợp giữa bảo đảm ANTT với từng lĩnh vực hoặc tổng thể đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội với bảo đảm ANTT đã có bước phát triển nhanh, ổn định, từ công việc cụ thể đến những công tác lớn của từng ngành, từng lĩnh vực đều có sự tương tác, quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau; phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan, sở, ngành hữu quan tại Thành phố trong công tác đảm bảo ANTT, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động bất ngờ.

Từ đầu năm 2020, khi phát sinh ca nhiễm Covid-19 tại Thành phố, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, xác định việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch chính là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân dân và CBCS đáp ứng yêu cầu công việc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong đại dịch cũng như góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó.

Về xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo đảm ANTT, trong thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, với âm mưu thâm độc; triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, mạng xã hội để truyền bá quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng các sự việc phát sinh để vu cáo, bịa đặt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong lĩnh vực công tác Công an phục vụ chuyển đổi số quốc gia, quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và thủ trưởng các đơn vị thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành về công tác chuyển đổi số, trong đó chú trọng 2 nhiệm vụ: Chuyển đổi số phải gắn với nhiệm vụ phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự tiện ích, hiệu quả, thuận lợi, công khai, minh bạch trong tham gia giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng vặt; Chuyển đổi số trong chính nội bộ CATP nhằm ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa nền hành chính; bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn thông tin, làm giàu, chia sẻ, làm sạch dữ liệu chuyên ngành để thực hiện hiệu quả Đề án 06; phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong CATP nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả việc xây dựng chính quyền số, xã hội số, phát triển kinh tế trên địa bàn Thành phố...

CATP đã triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn; thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của CATP; tham mưu xây dựng áp dụng hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác Công an như: Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung CATP; Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hệ thống bản đồ số…

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục V04 phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an cho biết, buổi làm việc đã làm rõ được những vấn đề cơ bản, qua đó cho thấy được sự đóng góp của lực lượng CATP trong công cuộc 40 năm đổi mới của đất nước.

Những đóng góp đó thật sự quan trọng, đồng thời đã chỉ ra rằng, để đạt được những thành tựu đó, CATP đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND Thành phố và trực tiếp là của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP qua các thời kỳ. CATP đã làm tốt công tác, nhận diện được các nguy cơ thách thức dưới góc nhìn của công tác Công an, từ đó tham mưu nhằm thực hiện tốt các giải pháp. Lực lượng CATP đã trực tiếp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, toàn diện các lĩnh vực…

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tiếp thu, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, CATP nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu và ngay sau hội nghị sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thiện báo cáo 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, để gửi về Bộ Công an…

Bình luận (0)

Lên đầu trang