Những thông tin người dân cần biết khi bỏ sổ hộ khẩu

Thứ Năm, 22/09/2022 09:14

|

(CATP) Đến thời điểm này, Công an TPHCM (CATP) cho biết, những trường hợp công dân (CD) chưa làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp nên khẩn trương thực hiện, bởi tới ngày 31-12-2022 sổ hộ khẩu (SHK), sổ tạm trú (STT) giấy hết hạn sử dụng, trong khi mới đây Chính phủ đã ban hành nghị quyết (NQ) bãi bỏ ngay việc CD phải xuất trình SHK để sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, đến 20-10-2022 cũng áp dụng về định danh và xác thực điện tử (XTĐT)…

Dùng thẻ CCCD gắn chíp thay cho xuất trình hộ khẩu

Điểm mới nhất theo CATP, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành NQ121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2022, trong đó yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình SHK để sử dụng CCCD gắn chíp, định danh điện tử (ĐDĐT), dữ liệu dân cư (DLDC) trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho CD.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc triển khai "Đề án phát triển ứng dụng DLDC, định danh và XTĐT phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" - Đề án 06. Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an (CA) chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng xem xét, quyết định trước ngày 30-9-2022.

Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định (NĐ) sửa nhiều NĐ theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ SHK từ ngày 01-01-2023, mục tiêu là phải hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12-2022.

Điều đáng chú ý trong NQ của Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình SHK để sử dụng CCCD, ĐDĐT, DLDC trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho CD, bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) thay cho việc yêu cầu xuất trình SHK, hoàn thành trong tháng 10-2022.

Thủ tướng cũng giao các bộ, ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (VN), Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ CA tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm...

Định danh và xác thực điện tử

Thêm điểm rất mới trong thực hiện Đề án 06, theo CATP, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký ban hành NĐ 59/2022/NĐ-CP về định danh và XTĐT, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, CD Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ VN liên quan đến định danh và XTĐT, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-10-2022. Cụ thể, NĐ quy định về danh tính điện tử, ĐDĐT, XTĐT, dịch vụ XTĐT, quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ XTĐT, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, danh tính điện tử CD Việt Nam gồm: thông tin cá nhân là số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay. Danh tính điện tử người nước ngoài (NNN) gồm: thông tin cá nhân là số định danh của NNN, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh; giới tính, quốc tịch, số, ký hiệu, ngày tháng năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thông tin sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay.

Công an TPHCM đến tận nơi làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho trường hợp đi lại khó khăn

Về danh tính điện tử tổ chức gồm: mã ĐDĐT của tổ chức, tên tổ chức gồm tên tiếng Việt, tên viết tắt (nếu có) và tên tiếng nước ngoài (nếu có), ngày tháng năm thành lập, địa chỉ trụ sở chính, số định danh cá nhân hoặc số định danh của NNN, họ, chữ đệm và tên người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu của tổ chức.

Đối tượng được cấp tài khoản ĐDĐT được NĐ quy định cụ thể tại điều 11 chương II như sau: Công dân VN từ đủ 14 tuổi trở lên, đối với CD Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ đăng ký theo tài khoản ĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào VN, đối với NNN là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ đăng ký theo tài khoản ĐDĐT của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại VN.

Ngoài ra, NĐ cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; trong đó, chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm bảo vệ thông tin danh tính điện tử, bảo đảm an toàn yếu tố xác thực. Bên sử dụng dịch vụ cần tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về định danh và XTĐT; quản lý, bảo mật thông tin tài khoản ĐDĐT, bảo đảm sử dụng tài khoản ĐDĐT an toàn...

Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ XTĐT và cơ quan, tổ chức, cá nhân tự tạo lập tài khoản có trách nhiệm cung cấp dịch vụ XTĐT cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ, bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin và việc sử dụng dịch vụ liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Bên cạnh đó tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, giao dịch điện tử, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực XTĐT. Tuân thủ phương án, quy trình hoạt động cung cấp dịch vụ XTĐT đã được Bộ CA thẩm định, gửi báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về hoạt động XTĐT cho cơ quan quản lý định danh và XTĐT hoặc khi cơ quan quản lý định danh và XTĐT yêu cầu.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất Đề án 06, CATP đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành, quản trị, khai thác hệ thống CSDLQG về DC và hệ thống sản xuất (SX), cấp, quản lý CCCD năm 2022.

Đợt tập huấn với sự tham gia của khoảng 700 CBCS là Ban chỉ huy đội phụ trách công tác quản lý hành chính, Ban chỉ huy CA phường, xã, thị trấn phụ trách và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú, cán bộ các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến việc thực hiện CSDLQG về DC và hệ thống SX, cấp, quản lý CCCD.

Đây là đợt bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ CSDLQG về DC trong lĩnh vực quản lý cư trú, chia sẻ dữ liệu nội ngành và ngoài ngành. Thông qua chương trình tập huấn, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy, cán bộ sẽ được nâng cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ quản trị, vận hành, khai thác có hiệu quả phần mềm hệ thống CSDLQG về DC và hệ thống SX, cấp, quản lý CCCD, công tác bảo mật và xác thực dự án, phục vụ việc kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng CA.

Bình luận (0)

Lên đầu trang