Phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Thứ Bảy, 25/04/2020 11:44  | A. Quân

|

(CAO) Thành ủy TPHCM vừa có quyết định về việc phân bổ đại biểu các đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, việc phân bổ đại biểu các đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 căn cứ vào số lượng đảng viên và đặc điểm, tình hình của các đảng bộ (đại biểu được triệu tập là 450 đại biểu, đại biểu đương nhiệm là 62 đại biểu, đại biểu được bầu là 388 đại biểu).

Cụ thể, là mức phân bổ bình quân lần đầu được phân bổ với số lượng đại biểu ngang nhau cho các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; mỗi đảng bộ 2 đại biểu.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Cát Lái (quận 2) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: hcmcpv.org.vn

Về mức phân bổ thêm theo số lượng đảng viên: Các đảng bộ có từ 700 đến dưới 1.100 đảng viên, được phân bổ thêm 1 đại biểu. Các đảng bộ có trên 1.000 đảng viên, cứ 1.100 đảng viên thì được phân bổ thêm 1 đại biểu; với số lượng đảng viên còn lại, nếu có từ 700 đảng viên trở lên thì được thêm 1 đại biểu.

Đối với mức phân bổ thêm theo đặc điểm, tình hình của các đảng bộ thì Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP có 41 đại biểu; Đảng bộ Công an TP có 2 đại biểu. Đảng bộ Quân sự TP, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP, Đảng bộ Cục Hải quan TP, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng bộ các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP; Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Đảng bộ Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, mỗi đảng bộ có 1 đại biểu.

Quyết định nêu rõ, đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm tiêu chuẩn nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Riêng về cơ cấu đại biểu, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP, có cơ cấu đa số đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP; một số đại biểu là cán bộ khoa học - kỹ thuật, chuyên gia giỏi về lý luận chính trị, chuyên gia kinh tế, văn hóa, xã hội; có đại biểu nữ, trẻ.

Các đảng bộ cấp trên cơ sở loại hình đảng bộ Sở cần có đại biểu nữ, cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ công tác ở cơ sở.

Các đảng bộ quận, huyện, ngoài cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cần có đại biểu là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ công tác ở cơ sở.

Các đảng bộ cấp trên cơ sở loại hình đảng bộ doanh nghiệp, cần có đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, công nhân, cán bộ khoa học - kỹ thuật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang