Quán triệt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân

Thứ Tư, 13/04/2022 15:08  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 13-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các tỉnh, TP trên cả nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Công an TPHCM tham dự có Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc CATP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở đối với lực lượng CAND; khái quát kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an thời gian qua.

Theo đó, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26-8-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6845 quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của công an các cấp.

Quang cảnh tại điểm cầu Công an TPHCM.

Trong xây dựng, hoàn thiện quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cơ quan Bộ nghiên cứu, xây dựng và sửa đổi các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành 15 thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các lĩnh vực công tác Công an.

Nội dung thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác tiếp tục đổi mới như: Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để CBCS, nhân dân phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát; cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về ANTT.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện dân chủ theo hướng hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở của lực lượng CAND.

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của CBCS trong CAND.

Kết quả, mối quan hệ giữa Công an với nhân dân ngày càng được gắn bó keo sơn. Hình ảnh người CBCS CAND tận tâm phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ "Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội" ngày càng được tôn vinh, nhân rộng; tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá, việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở trong CAND đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi CBCS CAND, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; giúp lực lượng CAND nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của CBCS, từ đó xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vào năm 2030.

Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an công bố Quyết định quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an và trình bày Báo cáo kết quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND (2016-2021).

Đại diện lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quán triệt nội dung cơ bản 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong CAND.

Tiếp đó, đại diện Công an một số đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã định hướng Công an các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phát huy dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND.

Trung tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát hiện những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để phòng ngừa từ sớm, từ xa và có phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng phát sinh từ những hạn chế, bất cập trên.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc những Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ; triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài lực lượng CAND về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND phù hợp, hiệu quả với từng địa bàn, đối tượng để nhân dân hiểu, giúp đỡ và giám sát lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực ANTT.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác công an; đặc biệt triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý CCCD; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định dân chủ ở cơ sở trong CAND; tổng kết, khen thưởng cũng như kịp thời phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa những sai phạm của CBCS.

Bình luận (0)

Lên đầu trang