Công an TPHCM ­và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM:

Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 03/10/2022 19:02

|

(CAO) Chiều 3-­10, Công an TPHCM và Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2022 – 2025.

Tham dự buổi lễ ký kết có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí trong Đảng uỷ - Ban giám đốc CATP và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ...

 Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP ký kết kế hoạch phối hợp

Lễ ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa CATP với Ban Tuyên giáo Thành ủy (BTGTU) trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tạo sự chủ động và sự thống nhất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến hai đơn vị và hệ thống ngành dọc của hai cơ quan.

 Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tại lễ ký kết

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị TP nói chung, lực lượng CATP nói riêng về thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng và Nhà nước, của Thành ủy và UBND TP về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức thu hút và sức lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước...

Chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối chính trị trong và ngoài nước xác định đây là địa bàn trọng điểm để hoạt động chống phá, tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ định vai trò nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phát tán các quan điểm xuyên tạc, sai sự thật, thù địch nhằm gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, chính quyền và nhân dân.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Một trong những hoạt động nổi bật của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn thời gian qua là lợi dụng các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trong nước, nhất là các vấn đề nóng, sự việc được dư luận quan tâm để tán phát các bài viết, tài liệu trên không gian mạng nhằm tuyên truyền thông tin giả mạo, xấu độc, sai sự thật, qua đó thổi phồng, bóp méo, gây nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi, từng bước tạo bất ổn trong xã hội; tán phát các quan điểm sai trái, thù địch, gây mất đoàn kết nội bộ, gây hoang mang trong dư luận...

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của Internet, các mạng xã hội toàn cầu đã mang lại những lợi thế, thời cơ cũng như thách thức đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng; đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, trong đó CATP và BTGTU đóng vai trò nòng cốt.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết thêm, thời gian qua, sự phối hợp giữa CATP và BTGTU đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng thông tin báo chí, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp..., góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại TPHCM”.

 Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và không gian mạng, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp bách, đồng thời gặp nhiều khó khăn...

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy là việc làm cần thiết để thống nhất nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, sự chủ động của 2 cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ này với mục đích đẩy mạnh xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, ứng dụng khoa học công nghệ để phát hiện từ sớm, từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời ngăn chặn, xử lý...

Bình luận (0)

Lên đầu trang