Lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng tại Hội nghị Trung ương 9, diễn ra tháng 12-2018

Thứ Bảy, 06/10/2018 20:18  | Kim Ngân

|

(CAO) Tại buổi họp báo chiều 6-10, trả lời câu hỏi của PV Báo Công an TP.HCM về việc tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, việc này sẽ được thực hiện tại Hội nghị Trung ương 9, dự kiến diễn ra vào tháng 12-2018.

Ông Vĩnh cho biết, theo chương trình nghị sự của Ban Chấp hành Trung ương, năm 2018 sẽ còn một Hội nghị Trung ương (Trung ương 9) dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới để lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, các đồng chí thường trực cấp uỷ các cấp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm này được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn.

Cũng tại Hội nghị Trung ương 9, một số nội dung quan trọng khác sẽ được đưa ra thảo luận, xem xét.

Theo quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm với các thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp).

Cụ thể: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp; cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc (cấp cục và tương đương trở lên ở các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp sở, cấp huyện và tương đương trở lên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Một phiên họp trong Hội nghị Trung ương 8 vừa bế mạc chiều nay

Bình luận (0)

Lên đầu trang