Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học

Thứ Tư, 05/05/2021 06:53  | Đức An

|

(CAO) Tối 4/5, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các đơn vị giáo dục, các trường học về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các nhà trường không tổ chức hoạt động tập trung đông người, dừng mọi hoạt động giáo dục ngoài lớp học trong thời gian còn lại của năm học 2020-2021.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang ngoài lớp học để phòng chống dịch COVID-19.

Các đơn vị, nhà trường phải cập nhật ứng dụng "An toàn COVID" vào thứ hai, thứ sáu hằng tuần và đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền; thực hiện báo cáo số liệu về đối tượng F0, F1, F2 thuộc các đơn vị giáo dục và người di chuyển ra, vào TP.HCM.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề cao vai trò quan trọng của lãnh đạo các đơn vị trong việc phòng chống dịch COVID-19: "Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị".

Văn bản của Sở GD-ĐT TPHCM (bấm vào hình để xem lớn hơn):

Bình luận (0)

Lên đầu trang