Tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế trong hội nhập quốc tế

Thứ Ba, 09/06/2020 16:06  | Mai Loan

|

(CATP) Ngày 9-6, Cục An ninh Kinh tế (ANKT), Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, tôn vinh 21 cá nhân điển hình tiên tiến của Cục ANKT. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu.

Trong 5 năm 2015-2020, Cục ANKT đã không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cụ thể, qua phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020, Cục ANKT chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế; bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm..., được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đánh giá cao.

Các thành tích đó góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, đã có 70 lượt tập thể, hơn 200 cá nhân của Cục An ninh kinh tế có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng thưởng các phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Qua phong trào thi đua, Cục ANKT đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANKT.

Cục ANKT chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nắm tình hình tại các mục tiêu, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh hàng trăm chuyên án, vụ việc... được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đánh giá cao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu: Cục ANKT tiếp tục thấm nhuần sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để mỗi CBCS nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác này và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua, các tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND...

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, chụp ảnh lưu niệm với các điển hình tiên tiến

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ đột xuất để phát động với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể, dễ triển khai thực hiện; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn với đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong thi đua, khen thưởng; không cảm tính, nể nang và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực.

Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ rõ: Cục ANKT cần nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an những chủ trương, chính sách, giải pháp góp phần ổn định, phát triển và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam. Tham mưu, phục vụ triển khai hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với những nội dung và tiêu chí cụ thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang