Thành ủy TPHCM thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 12

Thứ Sáu, 29/05/2020 21:31  | A. Quân

|

(CAO) Chiều 29/5, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 44 điểm cầu với hơn 2.790 đại biểu là cán bộ chủ chốt thành phố và cấp cơ sở tham dự.

Thông báo một số nội dung về kết quả Hội nghị Trung ương 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu rõ: Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông báo tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đối với phương hướng, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong những khuyết điểm, trong đó có bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến phân tích, bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu, dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý. Bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho Đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng, bảo đảm thành công của Đại hội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang