Thống nhất tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân

Thứ Bảy, 18/03/2023 17:13  | Hải Triều

|

(CATP) Việc này không phải là hồi tố, không phải là làm lại, mà là để tương thích với quy định của Bộ Luật lao động. Tiếp tục chương trình phiên thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua (17-3) đã cho ý kiến về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND). 

Mục đích sửa đổi, bổ sung dự án luật, theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, là nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng "xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Quan điểm chỉ đạo xây dựng Dự án Luật là bảo đảm lực lượng CAND đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ, sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Với tinh thần trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ở lần sửa đổi này, dự luật quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 03 năm công tác. Trường hợp không đủ 03 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Dự luật cũng bổ sung theo hướng Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra dự luật

"Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn" - Bộ trưởng Tô Lâm lý giải.

Điểm mới nữa là dự luật đã bổ sung quy định cụ thể về 06 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm 01 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 05 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Dự luật cũng quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Ngoài ra, dự luật bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 02 tuổi, nữ tăng 05 tuổi); tăng 02 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan...

Thẩm tra dự luật, Ủy ban Quốc phòng - An ninh (QP-AN) nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật này. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Lê Tấn Tới, thường trực Ủy ban nhận thấy dự luật được chuẩn bị kỹ lưỡng, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và hồ sơ dự án Luật bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với các chính sách được bổ sung, sửa đổi, đồng thời đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023) theo quy trình một kỳ họp Quốc hội.

Đồng tình với các lý lẽ được nêu trong tờ trình và báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, việc sửa đổi luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, quá trình soạn thảo cơ bản thống nhất với các luật khác có liên quan.

Về mốc thời gian để áp dụng tăng tuổi của sĩ quan CAND, Chủ tịch Quốc hội góp ý nên ghi rõ là theo thời hiệu của Bộ luật Lao động ngày 01-01-2021. "Đây không phải là hồi tố mà là tương thích với Bộ luật Lao động thôi, nên nêu rõ như thế sẽ thuyết phục hơn" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang