Thông tin về việc sắp xếp báo chí trong lực lượng Công an nhân dân

Thứ Sáu, 15/01/2021 11:40  | Ban Biên tập

|

(CAO) Trong thời gian chờ thực hiện sắp xếp cũng như đề xuất cơ chế hoạt động, Báo Công an TP.Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị cũng như tôn chỉ mục đích của mình.

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với Báo Công an nhân dân, giấy phép có hiệu lực từ ngày 1/3/2021. Theo đó, Báo Công an nhân dân có các ấn phẩm gồm: Báo Công an nhân dân (7 kỳ/tuần); các chuyên đề: An ninh Thủ đô (7 kỳ/tuần), Công an TP.Hồ Chí Minh (6 kỳ/tuần), An ninh thế giới (2 kỳ/tuần), An ninh thế giới tháng (2 kỳ/tháng), Văn nghệ Công an (1 kỳ/tuần); Báo điện tử Công an nhân dân có tên miền cand.vn, cand.com.vn.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành quyết định về việc thu hồi giấy phép hoạt động báo chí của 5 cơ quan báo chí thuộc lực lượng Công an nhân dân, gồm: Báo An ninh Thủ đô, Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an Đà Nẵng, An ninh Hải Phòng, Công an Nghệ An. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Việc thu hồi giấy phép không ảnh hưởng đến hoạt động, phát hành của Báo Công an TP.Hồ Chí Minh, do Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với Báo Công an nhân dân trong đó có Chuyên đề Công an TP.Hồ Chí Minh (như đã đề cập ở trên).

Việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an nhân dân là thực hiện theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; cùng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Theo quy hoạch, Báo Công an nhân dân tổ chức theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện; và Báo Công an TP.Hồ Chí Minh, Báo An ninh Thủ đô sẽ sắp xếp về Báo Công an nhân dân.

Được biết, hiện nay, lãnh đạo Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Hà Nội cũng như Báo Công an TP.Hồ Chí Minh và Báo An ninh Thủ đô vẫn đang đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an, các cục trực thuộc Bộ Công an có liên quan và Báo Công an nhân dân về việc tạo mọi điều kiện thuận lợi, cơ chế tự chủ để Báo Công an TP.Hồ Chí Minh và Báo An ninh Thủ đô phát huy thế mạnh, hoạt động tốt hơn sau khi sắp xếp; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, là cơ quan tuyên truyền cho hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung cũng như Công an TPHCM và Công an Hà Nội nói riêng (hai thành phố lớn nhất nước, có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...).

Trong thời gian chờ thực hiện sắp xếp cũng như đề xuất cơ chế hoạt động, Báo Công an TP.Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị cũng như tôn chỉ mục đích của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang