Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hàng trăm cán bộ công chức

Thứ Năm, 08/10/2020 15:45

|

(CAO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, cơ quan này đã tăng cường thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những sai phạm trong tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ không đúng quy định.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các cuộc thanh tra về công tác tổ chức cán bộ, từ năm 2017 đến hết 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 3.572 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với 4.287 cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc.

Trong số này có 3.245 cuộc theo kế hoạch, 327 cuộc đột xuất, tiếp nhận 4.140 thông tin phản ánh từ phương tiện thông tin đại chúng và công dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng biên chế; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng tiến độ, tỷ lệ theo quy định.

Việc bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định cũng được người đứng đầu Chính phủ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm.

Thông tin kết quả xử lý, ông Lê Vĩnh Tân cho biết, có 252 trường hợp bị thu hồi quyết định tuyển dụng; 271 trường hợp bị thu hồi quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm; 118 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 53 trường hợp bị thi hành kỷ luật; 955 trường hợp bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 967 trường hợp bị áp dụng biện pháp xử lý khác.

Cũng theo ông Tân, ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thấy sai sót và tự khắc phục. Theo đó, thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút của các bộ, ngành, địa phương với 133 trường hợp.

7 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm; 45 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 8 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; 61 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tự xử lý các sai phạm, như thu hồi quyết định tuyển dụng theo chính sách thu hút đối với 59 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm 27 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận 87 trường hợp; thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp 2 trường hợp.

7 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và 2.176 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

249 trường hợp khác bị xử lý theo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị về thu hồi quyết định tuyển dụng CBCCVC sau 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện

và Kết luận số 48-KL/TW Kết luận số 48-TB/TW của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Chỉ ra những hạn chế, sai phạm chủ yếu phát hiện thông qua thanh tra, kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, có tình trạng không thực hiện đúng quy định về thành lập Hội đồng tuyển dụng, không công khai thông báo tuyển dụng, hình thức thi đối với một số môn thi ở nhiều kỳ thi không đúng. Việc chấm thi còn có sai sót, miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và ưu tiên trong tuyển dụng không đúng quy định (đối với việc thi tuyển, xét tuyển).

Cùng với đó là việc tuyển dụng công chức đối với các trường hợp đặc biệt không đúng tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn hoặc thời gian công tác, không thực hiện đủ trình tự trong việc kiểm tra, sát hạch hoặc xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, một số địa phương ban hành chính sách thu hút không phù hợp quy định (đối với tuyển dụng đặc biệt không qua thi).

Việc không thực hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm như việc đề nghị về chủ trương bổ nhiệm đồng thời với đề xuất phương án nhân sự, thiếu tờ trình người có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm của đơn vị tham mưu, ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc bổ nhiệm các trường hợp chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại thời điểm bổ nhiệm về trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, không có trong quy hoạch, có số lượng cấp phó vượt quy định cũng được người đứng đầu ngành Nội vụ chỉ ra.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang