Thủ tướng, Tổng TTCP và 3 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Thứ Ba, 25/10/2022 18:17

|

(CAO) Cùng với Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và 3 Bộ trưởng (Xây dựng, Nội vụ, Thông tin Truyền thông) cũng sẽ “đăng đàn” tại phiên chất vấn tới đây, dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 5/11.

Theo chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội vừa được “chốt”, 4 Bộ trưởng, trưởng ngành đã được lựa chọn để trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4. Theo đó, người đăng đàn đầu tiên là Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Theo đó, từ chiều 3-11, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sẽ giải đáp nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, gồm: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản; Việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn cũng là những nội dung được chuyển đến Bộ trưởng Nghị.

Ông Nghị cũng sẽ làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản; việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thời gian chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị kéo dài đến 8h30 sáng 4-11.

Người trả lời chất vấn tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Thời gian dành cho Bộ trưởng Hùng kéo dài đến 14h30 cùng ngày. Trong khoảng thời gian này, Bộ trưởng Hùng sẽ làm rõ nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, gồm: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; Việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác; việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân cũng được đặt ra với Bộ trưởng Hùng.

“Chia lửa” với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Kế tiếp Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà với thời gian trả lời từ 14h40 đến 17h00 ngày 4-11 và đầu giờ sáng ngày 5-11.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ gồm: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm. Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…); Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Bộ trưởng Trà cũng sẽ trả lời về giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tiếp theo là Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong. Nhóm vấn đặt ra cho ông Phong gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng; Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong Nhân dân; Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cũng được đặt ra với người đứng đầu ngành Thanh tra.

Tổng Thanh tra bắt đầu trả lời chất vấn từ 9h10 ngày 5/11 và thêm thời gian đến 15h00 cùng ngày.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Như thường lệ kỳ họp cuối năm, sau trả lời chất vấn của 4 bộ trưởng, trưởng ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thời gian dành cho Thủ tướng từ 15h10 đến 16h50 ngày 5/11.

Bình luận (0)

Lên đầu trang