Từ ngày 1-7, công dân dưới 14 tuổi được cấp căn cước theo nhu cầu

Thứ Ba, 21/05/2024 11:08

|

(CAO) từ ngày 1/7 sắp tới, khi luật Căn cước 2023 có hiệu lực, Bộ Công an sẽ triển khai cấp thẻ căn cước thay vì thẻ căn cước công dân như trước. Một trong những điểm mới của luật Căn cước là sẽ cấp thẻ căn cước cho người trong độ tuổi từ 0 - dưới 6 tuổi.

Mặt trước thẻ căn cước cho công dân Việt Nam từ 0 - dưới 6 tuổi

Nếu theo luật Căn cước công dân (CCCD) trước đây thì công dân Việt Nam phải đủ từ 14 tuổi mới được cấp thẻ CCCD, nhưng với luật Căn cước có hiệu lực từ 1/7 tới, ngoài việc cấp thẻ căn cước (TCC) cho người từ đủ 14 tuổi trở lên thì công dân Việt Nam từ 0 - dưới 14 tuổi cũng được cấp TCC theo nhu cầu.

Bộ Công an quy định mẫu TCC riêng cho công dân VN từ 0 - dưới 6 tuổi (không có thông tin sinh trắc ảnh mặt trên thẻ) và một mẫu thẻ cho các trường hợp từ 6 tuổi trở lên (có ảnh khuôn mặt trên thẻ).

Cụ thể, luật mới quy định mặt trước được in trên TCC cấp cho công dân từ 0 - dưới 6 tuổi gồm các thông tin: dòng chữ "CĂN CƯỚC", biểu tượng chip điện tử; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang