Tuyển chọn nguồn cán bộ Công an tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình LHQ

Thứ Năm, 14/04/2022 17:14

|

(CAO) Ngày 14-4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc (Đề án 05), tổ chức Tổng kết Đề án 05 năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Thượng tướng Lương Tam Quang, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp: Năm 2021, Văn phòng Thường trực đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện pháp luật như Nghị định 61/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ); Thông tư 53/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biên chế, tổ chức đơn vị, tiêu chuẩn CAND tham gia GGHB LHQ…

Theo đó, trong hoạt động hợp tác quốc tế với Liên Hợp Quốc (LHQ), chúng ta đã xây dựng quan hệ hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Công an với lãnh đạo của LHQ phụ trách GGHB; giữa các đơn vị chức năng Bộ Công an với Cục Các hoạt động hoà bình LHQ (DPO) và các cơ quan chuyên môn của LHQ; thiết lập kênh hợp tác quốc tế các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ sẵn sàng tham gia lực lượng GGHB LHQ năm 2022 và các năm tiếp theo.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại cuộc họp

Cùng với đó, chúng ta đã phối hợp với các đơn vị tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tham gia hoạt động GGHB LHQ; xây dựng bộ tiêu chí về tuyển chọn cán bộ tham gia hoạt động GGHB LHQ; hoàn thiện mẫu trang phục, logo của lực lượng Công an tham gia hoạt động GGHB LHQ để báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban chỉ đạo triển khai Đề án 05; đồng thời, tuyên truyền để cán bộ, chiến sỹ hiểu về hoạt động của lực lượng GGHB LHQ.

Thông qua phương tiện truyền thông, báo chí đã truyền tải những đóng góp tích cực của lực lượng CAND vào các cơ chế, tổ chức, diễn đàn khu vực, đa phương và toàn cầu. Trong đó, có nhiệm vụ tham gia lực lượng GGHB LHQ, bước đầu cán bộ các đơn vị địa phương đã hiểu vị trí, tầm quan trọng của việc CAND tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số công tác trọng tâm thời gian tới của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ; việc tuyển chọn nguồn cán bộ, chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia GGHB…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang, nhấn mạnh: Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng, Ban chỉ đạo Đề án 05 đã triển khai các nội dung của đề án, kế hoạch số 350/KH- BCĐTK ĐA05 giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, đạt được những kết quả nổi bật.

Cụ thể, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tham gia hoạt động GGHB LHQ; mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế LHQ và các đối tác nước ngoài về GGHB; tăng cường quan hệ phối hợp trao đổi các đơn vị trong và ngoài ngành và tham mưu đề xuất thành lập Văn phòng Thường trực của Bộ Công an về GGHB LHQ…

Thứ trưởng Lương Tam Quang các các cán bộ tham gia khóa đào tạo

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa các sỹ quan tham gia hoạt động GGHB LHQ đã được LHQ lựa chọn; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB LHQ. Đồng thời, hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng tiêu chí tuyển chọn nguồn cán bộ từ các đơn vị, địa phương tham gia hoạt động GGHB và tập trung vào việc chuẩn bị nguồn cán bộ; chủ động đào tạo, huấn luyện đáp ứng các tiêu chí của LHQ, sẵn sàng tham gia thi tuyển các vị trí cảnh sát tại các Phái bộ GGHB LHQ, các vị trí cảnh sát trụ sở LHQ; đề xuất Bộ Công an về chính sách đối với số cán bộ tham gia lực lượng GGHB LHQ.

Cùng với đó, sẽ mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế với Cục các hoạt động hoà bình LHQ (DPO) và các đối tác nước ngoài có nhiều kinh nghiệm tham gia hoạt động GGHB; trong đó, duy trì kênh quan hệ với các đối tác…, thông qua đào tạo, huấn luyện, chuyển giao tài liệu tập huấn, bài giảng về GGHB LHQ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu: Văn phòng Thường trực phối hợp với các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với hoạt động của lực lượng CAND Việt Nam tham gia GGHB LHQ; các đơn vị có cán bộ được LHQ lựa chọn tham gia hoạt động GGHB có hình thức khen thưởng, động viên phù hợp và tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện về kỹ năng, kiến thức tiền triển khai về GGHB.

Hội nghị cũng đã ra mắt mẫu trang phục, mẫu biểu trưng của lực lượng CAND tham gia hoạt động GGHB LHQ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang