Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thứ Sáu, 15/09/2023 22:05

|

(CAO) Ngày 15/9, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị Quốc gia Sự thật (Chi nhánh TPHCM), NXB Tổng hợp, NXB Trẻ, NXB Thế giới, NXB Thông tin và Truyền thông (Chi nhánh TPHCM) phối hợp khai mạc “Triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước” tại Đường sách TPHCM, từ ngày 14 đến 16/9.

Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm, chia làm 3 khu vực: Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tủ sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam.

Trong đó, Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm những Di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc, đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia: “Đường Kách mệnh”; “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”; “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” và “Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các tác phẩm này được chia thành các mảng đề tài như: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về học tập, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở các địa phương, các ngành, lĩnh vực...; những tác phẩm kể lại mẩu chuyện của những người con miền Nam may mắn được gặp Bác Hồ; những công trình nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta…

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Tủ sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trưng bày nhiều ấn phẩm có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn của ông, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề đặc biệt quan trọng như: về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về công cuộc đổi mới; về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đặc biệt, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan), góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ra thế giới; giúp độc giả trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Ngoài ra, Tủ sách còn có một số cuốn sách viết về tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam trưng bày nhiều ấn phẩm phản ánh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ như: Tổng Bí thư Trần Phú; Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa… Nhiều ấn phẩm trong tủ sách này là kết quả nghiên cứu thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Hoạt động triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là điểm nhấn, không chỉ giới thiệu về xuất bản Việt Nam để chào mừng Hội nghị thường niên Ban chấp hành Hội Xuất bản Đông Nam Á đến bạn bè quốc tế mà còn giới thiệu đến với bạn bè quốc tế mô hình Đường Sách TPHCM – một công trình văn hóa không chỉ góp phần phát triển ngành xuất bản mà còn là mô hình điển hình trong phát triển văn hóa đọc - niềm tự hào của những người làm xuất bản và người dân TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang