Thông qua danh sách ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt khoá XIII với số phiếu tập trung rất cao

(CAO) Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Lên đầu trang Thống kê