12 dự án yếu kém, thua lỗ ngành công thương: Nhiều nhà máy vẫn tăng lỗ

(CAO)  Dù nhiều giải pháp đã được triển khai ở các bộ, ngành song nhiều dự án trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương vẫn không ngừng báo lỗ.

Lên đầu trang Thống kê