Nhiều người nước ngoài “núp bóng” mua đất ở vị trí liên quan đến quốc phòng, an ninh

(CAO) Trong những vị trí doanh nghiệp, cá nhân mang quốc tịch nước ngoài “núp bóng” đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, du lịch… có cả những những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Lên đầu trang Thống kê