Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam

(CAO) Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Lên đầu trang Thống kê