Vi phạm của Bí thư Thành uỷ Hà Nội đến mức phải xem xét kỷ luật

(CAO) Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có vi phạm, khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với Dự án TISCO II.

Lên đầu trang Thống kê